โปรโมชั่นไฟลุก

2023-08-27 14:39:03

哎哟,不错哦

โปรโมชั่นไฟลุก

บุฟเฟต์ น้ำเก็กฮวย เย็นๆๆฉ่ำๆๆ ชื่นใจ

จ่ายเพียง399 ฿ ดื่มไม่จำกัด เติมไม่อั้น ภายในเวลา90 นาที แบบจุกๆๆกันไปเลย

ช่วงเวลาโปรโมชั่นภายในวันมี 2 ช่วง

ช่วงที่ 1. เวลา 11:00-14:00

ช่วงที่ 2. เวลา 20:00-24:00

หมายเหตุราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

สำหรับลูกค้าที่มีอายุ 20ปี บริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น